Amerykańska agencja ds. ochrony środowiska (EPA – Environmental Protection Agency) złożyła skargę na EarthEcycle, firmę unieszkodliwiającą e-odpady.

EarthEcycle zbierała odpady podczas wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe w Pittsburgu i innych miastach. Właściciel firmy Jeffrey Nixon zapewniał, że zebrane odpady zostaną poddane recyklingowi lokalnie.

Tymczasem organizacja strażnicza Basel Action Network (BAN) wykryła 7 kontenerów firmy z zebranymi odpadami w drodze do Hong Kongu i Afryki Południowej.  Po ujawnieniu tych informacji przez BAN, właściciel firmy przekonywał lokalne media, że nic takiego się nie stało.

W wyniku śledztwa BAN, EPA wniosła skargę wyliczającą 7 naruszeń związanych z nielegalną utylizacją i eksportem niebezpiecznych odpadów.

Odpady elektroniczne należą do kategorii wysoce niebezpiecznych odpadów. Mimo to firmy, łamiąc prawo, eksportują je do krajów rozwijających się. BAN ocenia, że 80% e-odpadów oddawanych do firm recyklingowych w USA i Kanadzie nie jest poddawanych recyklingowi na kontynencie, ale szybko eksportowanych zagranicę, co ułatwia brak odpowiednich uregulowań oraz mechanizmów przestrzegania istniejących. Dlatego BAN wspólnie z  Electronics TakeBack Coalition (ETBC) lobbuje na rzecz krajowej regulacji, która by zakazywała eksportu e-odpadów do krajów rozwijających się, podobnie jak ma to miejsce w Unii Europejskiej.

źródło: CSRinfo

Czytaj więcej

Skomentuj