Zastrzeganie prawa do zmiany ceny usług komunalnych przy jednoczesnej odmowie możliwości odstąpienia od umowy – to jedna z niezgodnych z prawem praktyk stosowanych przez zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych spółkę Naprzód w Rydułtowach. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany kwestionowanych przez Prezes UOKiK działań.

Spółka Naprzód w Rydułtowach (woj. śląskie) zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie blisko 30 gmin województw śląskiego i opolskiego.

Postępowanie w sprawie przedsiębiorcy zostało wszczęte w grudniu 2011 r. W jego toku ustalono, że we formularzach wykorzystywanych do zawierania umów z konsumentami znalazły się postanowienia tożsame z klauzulami znajdującymi się w rejestrze postanowień niedozwolonych.

Zgodnie z jednym z kwestionowanych przez Prezes UOKiK postanowień, przedsiębiorca zastrzegał, że może zmienić cenę usługi m.in. w przypadku zmian cen paliwa, stawek VAT, pozbawiając konsumenta przysługującej mu w takiej sytuacji możliwości odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy do których zaliczana jest cena, konsument ma prawo odstąpienia od wiążącego go kontraktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło także postanowienie, zgodnie z którym spółka zastrzegała sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz naliczenia należności łącznie z odsetkami w przypadku zalegania przez konsumenta z opłatą, które przekracza 14 dni. W opinii Urzędu w takiej sytuacji przedsiębiorca, zanim zastosuje sankcję w postaci odstąpienia od umowy powinien dodatkowo wezwać konsumenta do zapłaty. Praktyka przedsiębiorcy narażała konsumentów, którzy nie mogli dokonać zapłaty w terminie np. z powodu niezawinionego wypadku losowego, na pozbawienie usługi wywozu śmieci z dnia na dzień.

Spółka Naprzód zobowiązała się do zmiany kwestionowanych praktyk. W związku z tym, Prezes Urzędu odstąpiła od nałożenia kary finansowej. Może się ona pojawić wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązku nałożonego decyzją Prezes Urzędu.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj