1 / 3

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała na autostradzie A4 dwa nielegalne transporty odpadów.

KAS podczas rutynowych kontroli na autostradzie A4 wykryła dwa nielegalne przywozy odpadów do Polski. Przewoźnicy próbowali nielegalnie wwieźć do Polski 26 ton piasku szklanego oraz 12 ton ziemi pochodzenia budowlanego. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska uznał oba przewozy za nielegalne.

Wskazany w dokumentach odbiorca towaru nie tylko się go nie spodziewał, ale też nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub unieszkodliwienia w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi.

Naczepę z towarem zajęto do postępowania karnego. Przewoźnikowi grozi kara 13 tys. zł, a odbiorcy – do 500 tys. zł.

Polski przewoźnik uznał, że może przewieźć taki transport po wcześniejszym wywiezieniu do Niemiec ładunku piasku. Przewoźnik nie posiadał licencji transportowej, a jego auto nie zostało prawidłowo oznakowane do przewozu odpadów.

Polskie służby ochrony środowiska uznały przewóz jako nielegalne przemieszczanie odpadów. Kontener z ziemią zajęto do dalszego postępowania. Przewoźnikowi grozi kara wysokości 36 tys. zł, a odbiorcy towaru do 500 tys. zł.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj