Trzy gminne podmioty weszły w skład spółdzielni energetycznej powołanej przez samorząd Niepołomic (Małopolskie). Spółdzielnia ma przynieść oszczędności dzięki wytwarzaniu i dystrybuowaniu wśród swoich członków energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł.

Jak przekazał burmistrz Niepołomic Roman Ptak, wśród członków Niepołomickiej Spółdzielni Energetycznej znalazły się na razie trzy gminne podmioty powiązane ze sobą prawnie: Gmina Niepołomice – budynek przy ul. Zamkowej 5, Centrum Kultury w Niepołomicach, reprezentowane przez Domy Kultury w Woli Batorskiej, Zabierzowie Bocheńskim i Woli Zabierzowskiej, a także spółka komunalna Infrastruktura Niepołomice – przepompownia przy ul. Lawendowej.

Chcą zaoszczędzić

Roman Ptak wyjaśnił, że celem spółdzielni będzie “wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na rzecz swoich członków oraz organizowanie dostawy i odbioru energii elektrycznej między członkami spółdzielni”.

Według burmistrza takie rozwiązanie pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów; chodzi o brak opłaty z tytułu rozliczania energii ze sprzedawcą, brak opłaty dystrybucyjnej, nie naliczanie podatku akcyzowego. Władze samorządowe szacują, że dzięki takiemu rozwiązaniu uda się zaoszczędzić rocznie 90 tys. zł.

– Dzięki spółdzielni będziemy także pozyskiwać środki na dalszą rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym na budowę planowanej farmy fotowoltaicznej – zapowiedział burmistrz Niepołomic. Wskazał, że powołanie spółdzielni energetycznej w tej gminie jest jednym z pierwszych takich rozwiązań w Polsce.

Było składowisko, będzie farma fotowoltaiczna

Spółdzielnia planuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie zlikwidowanego i zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. Koszt inwestycji wyceniany jest na 4 mln zł, a środki na jej budowę mają być pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy.

– Ten innowacyjny na skalę kraju projekt staje się faktem. Wierzę w powodzenie i wymierne korzyści naszego działania – podkreślił Roman Ptak.

Burmistrz zapowiedział, że w miarę rozwoju spółdzielni może być ona powiększana o kolejne budynki czy firmy. W kolejnym etapie do spółdzielni może zostać włączony m.in. Zamek Królewski w Niepołomicach.

Czytaj więcej

Skomentuj