Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła stan realizacji głównych celów Wojewódzkiego Programu „Pilica”, obejmujących przede wszystkim ochronę wód Zalewu Sulejowskiego oraz racjonalne zagospodarowanie otaczającego ten akwen regionu. Nierzetelne przygotowanie programu przez administrację samorządu województwa łódzkiego, a następnie brak gospodarności w finansowaniu przedsięwzięcia przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi) doprowadziły – zdaniem NIK – do powstania szkody majątkowej w wysokości 12,9 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj