14 maja koszalińskie Muzeum Wody już po raz czwarty uczestniczyć będzie w Nocy Muzeum.

Muzeum Wody Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie, zostało otwarte w budynku dawnej stacji filtrów wybudowanym około 1920 roku na terenie ówczesnego głównego ujęcia wody dla miasta. Do 1996 roku w tym miejscu znajdowały się filtry ciśnieniowe, które zostały zlikwidowane wraz z oddaniem do użytku zmodernizowanej stacji uzdatniania wody przy ul. Żwirowej w 1997 roku. Od tamtego czasu obiekt stał pusty.

Tymczasem w MWiK zaczęło przybywać eksponatów dotyczących historii koszalińskich wodociągów, urządzeń wodociągowych. Wszystko za sprawą pracowników  MWiK, którzy  zbierali znajdujące się w firmie, mieście, a nawet zagranicą – urządzenia i eksponaty pochodzące z koszalińskich wodociągów. Wkrótce przerodziło się to w pomysł zorganizowania własnego wodociągowego Muzeum.

Od pomysłu prezesa MWiK Janusza Łodziewskiego do jego zrealizowania upłynęło zaledwie kilka miesięcy. Udało się zgromadzić – dzięki m.in. współpracy z Muzeum w Koszalinie – sporą ilość starych map wodociągowo – kanalizacyjnych, fragment rury wodociągowej z 1726 roku, hydranty i urządzenia z przełomu XIX i XX wieku. Cenne ciekawostki  znajdują  się  również jako integralne części budynku muzeum. Takim elementem są choćby spiralne schody sprzed ponad 100 lat.

Muzeum jest  częścią szerszych działań Zarządu Spółki. Funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej,  której muzeum jest istotnym elementem. Uczniowie koszalińskich szkół, mogą zapoznawać się z technologią produkcji wody, jej drogą do naszych   kranów oraz pracą „fabryki wody” – jak niektórzy określają wodociągi.

Muzeum Wody jest atrakcją turystyczną miasta i regionu. Stale wzbogaca się o nowe eksponaty. Tym bardziej, że pracownicy MWiK realizując prace modernizacyjne napotykają na stare, zabytkowe fragmenty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachowanej  w dobrym stanie. 

źródło: UM w Koszalinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj