Wczoraj w miejscowości Koczała (woj. pomorskie) otwarto nową biogazownię rolniczą. To czwarta tego typu inwestycja spółki Poldanor S.A.

Pierwsza biogazownia Poldanoru została wybudowana w roku 2005 w Pawłówku, a kolejne powstały w Płaszczycy i Kujankach, wszystkie na terenie województwa pomorskiego.

Nowa biogazownia rolnicza w Koczale została wyposażona w dwa silniki gazowe o łącznej mocy 2,1 MWe. Energia elektryczna produkowana jest tutaj z odchodów zwierzęcych (gnojowicy) oraz z kiszonki z kukurydzy w ilości odpowiadającej średniemu zapotrzebowaniu energetycznemu dla około 5 tys. gospodarstw domowych.

Energia z elektrowni w Koczale zostanie przede wszystkim zużyta na zaspokojenie energetycznych potrzeb pobliskiej fermy trzody chlewnej oraz wytwórni pasz, natomiast nadwyżka będzie sprzedawana do sieci. Jednocześnie w biogazowni jest wytwarzana energia cieplna, którą spółka wykorzystuje na potrzeby technologiczne biogazowni oraz do ogrzewania własnych budynków produkcyjnych.

– Otwierając kolejną naszą biogazownię rolniczą udowadniamy, że duże i efektywne przedsiębiorstwa rolne mogą i powinny stanowić ważną część polskiego rolnictwa. Realizując nasze inwestycje pokazujemy również, że duże gospodarstwa mogą funkcjonować w sposób wpisujący się w zasady zrównoważonego rolnictwa poprzez dbałość o środowisko i rozwój źródeł energii odnawialnej – powiedział Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Poldanor S.A.

Spółka planuje w najbliższych trzech latach budowę kolejnych dziewięciu biogazowni. Inwestycje te realizowane będą w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Łączna moc wszystkich istniejących i zaplanowanych instalacji biogazowych firmy wyniesie docelowo ok. 13 MWe. one wyprodukowana w tych zakładach energia elektryczna odpowiadająca będzie zapotrzebowaniu energetycznemu dla około 35-40 tysięcy gospodarstw domowych.

Podstawowe dane techniczne biogazowni w Koczale:
• wsad gnojowizny: 56 tys. ton/rok
• wsad kiszonki kukurydzianej: 25 tys. ton/rok
• wsad gliceryny: 10 tys. ton/rok
• łączna pojemność komór fermentacyjnych: 9 300 m3   
• dwa moduły prądowo-cieplne o mocy elektrycznej 2126 kW
• kocioł gazowy o mocy cieplnej 1900 kW
• roczna produkcja biogazowni:
    – biogaz ok. 7 mln 800 tys. m3
    – energia elektryczna ok. 18 mln kWh/rok
    – energia cieplna ok. 19,5 mln kWh/rok

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj