Prezydent Białegostoku wydał nową decyzję środowiskową w sprawie budowy w mieście spalarni odpadów. Poprzednią decyzja została uchylona z powodów formalnych w grudniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku.

Zastrzeżenia Kolegium wzbudziły m.in. zapisy dotyczące potencjalnego transgranicznego oddziaływania spalarni na środowisko oraz emisji hałasu. Te zagadnienia były uzupełnianie, a środowiskowe warunki realizacji inwestycji ponownie uzgodniono z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Szacowany koszt inwestycji to 532 mln zł netto. Unijne dofinansowanie może sięgnąć nawet 3/4 kosztów.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj