W Sanoku podpisano umowę o dofinansowanie w formie dopłaty do ceny wykupu obligacji. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Sanoku”.

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach nowej formy wsparcia finansowego, jakie NFOŚiGW oferuje beneficjentom I osi priorytetowej POIiŚ czyli dopłat do ceny wykupu obligacji. Zgodnie z przyjętym programem priorytetowym, dopłaty mogą być udzielone do ceny wykupu obligacji kuponowych.

W ramach projektu zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody w Trepczy, a także zostanie wybudowane 0,3 km kanalizacji sanitarnej. Jest to pierwszy tak duży projekt realizowany w Sanoku i dofinansowywany w ramach POIiŚ kwotą w wysokości 5,55 mln złotych. 

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj