Oddana do użytku 4 stycznia br. oczyszczalnia ścieków w Rybnej (gm. Mykanów) jest jedną z sześciu inwestycji prowadzonych w ramach przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Spójności (blisko 440 tys. euro), zaś pozostałe koszty – 290 tys. euro poniosła gmina Mykanów. Obiekt odbiera ścieki z części gminy Mykanów, doprowadzane rozbudowaną w ramach tego samego projektu siecią kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie drugiego bloku oczyszczania SUPERBOS o wydajności 500 m3 na dobę. Budowa wymagała zmodernizowania istniejącej przepompowni ścieków. Całość inwestycji zrealizowano w 15 miesięcy – nie zaprzestając normalnej pracy oczyszczalni. Gospodarzami uroczystego otwarcia rozbudowanej oczyszczalni byli Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy oraz Krzysztof Smela, wójt Mykanowa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj