Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa, podpisał umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (22 marca br.) i EkoFunduszem (23 marca br.) na dofinansowanie modernizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyborzycach. EkoFundusz przeznaczył na ten cel 5,6 mln zł dotacji, a WFOŚiGW – 4,2 mln pożyczki (należy ją spłacić w ciągu sześciu lat, może być jednak umorzona w 30%). Inwestycja pozwoli na dostosowanie wysłużonej technicznie oczyszczalni do aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz przyjęcie w latach 2008-2010 ścieków z całej gminy, w tym dodatkowo z pięciu sołectw: Pomyska Wielkiego, Pomyska Małego, Grzmiącej, Rzepnicy oraz Świątkowa. Realizację zadania rozpoczęto w marcu br. z terminem zakończenia planowanym na 20 grudnia 2007 r. Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR z Piły. Koszt całej inwestycji wynosi blisko 11,5 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj