O zarządzaniu projektowym, problemach samorządów w realizacji inwestycji ze środków pomocowych oraz praktycznym aspekcie zarządzania w przedsiębiorstwach rozmawiano podczas seminarium “Project Management w aspekcie rozwoju województwa lubuskiego”.

Seminarium odbyło się w Zielonej Górze 5 marca. Patronat nad seminarium objął rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz marszałek województwa lubuskiego, a zorganizował  je Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, Project Management Instytut Oddział Poznań oraz firma konsultingowa ProjectManagement.Pl. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Rektor UZ prof. dr hab. Czesław Osękowski oraz marszałek województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński wskazali na rolę i znaczenie zarządzania projektowego, wdrażania nowych technologii oraz metod oceny procesów w projektach podejmowanych zarówno przez samorządy terytorialne czy inne jednostki budżetowe, jak i przez przedsiębiorstwa rynkowe, będące pionierami w dziedzinie project manegement.

W samorządowym panelu seminarium przewodniczący Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego Grzegorz Jankowski wskazał na konieczność takiego planowania działań i rozwoju JST, które zachowa spójność i komplementarność strategii rozwojowych na różnych poziomach – od gminy przez powiat, region, województwo, aż do strategii narodowych. Wymienił także najważniejsze problemy, z którymi borykają się samorządy, pozyskujące zewnętrzne środki pomocowe na realizację inwestycji własnych. Do najpoważniejszych z nich zaliczył: zmiany reguł realizacji i rozliczania projektów w trakcie ich realizacji, nadmierne zbiurokratyzowanie wyrażające się w nakładających się na siebie, zbyt licznych kontrolach, opóźnienia w realizacji procedur rozliczania projektów i dokonywania płatności oraz niewyciągnięcie wniosków z doświadczeń poprzednich programów, jak ZPORR w zakresie potrzeb beneficjentów odnośnie poszczególnych obszarów finansowania, zwłaszcza edukacji. Jarosław Kotowski, przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze opisał problemy związane z przypadkami naruszenia dyscypliny finansów publicznych w procesie realizacji i rozliczania projektów unijnych oraz wskazał praktyczne sposoby zapobiegania tym problemom.

W panelu poświęconym zarządzaniu projektowemu głos zabrali praktycy wdrażający reguły project management w swoich przedsiębiorstwach i w organach JST. Dyrektor Departamentu Rozwoju AQUANET, komunalnej firmy wodociągowej z Poznania, Andrzej Kaziród wykazywał przewagi zarządzania projektowego i struktur macierzowych nad tradycyjną strukturą hierarchiczną, dominującą w organach administracji oraz przedsiębiorstwach komunalnych. Wdrożenie zasad PM w firmie AQUANET przyniosło, jak dowodził, realne korzyści w przejętych od miasta Poznań projektach o wartości ponad 100 mln zł oraz we własnym projekcie firmy o wartości 0,9 mld zł, realizowanym w ramach Funduszu Spójności.

Doświadczeniami we wdrażaniu praktyk PM podzielili się burmistrzowie gminy Murowana Goślina oraz miasta Puszczykowo. 

W wystąpieniach zamykających seminarium prezes ProjectManagement.Pl wskazał podstawowe zasady zarządzania projektowego oraz najważniejsze obszary jego możliwych aplikacji, a Robert Wysocki z Zakładu Zarządzania Strategicznego WEiZ UZ zreferował projekty realizowane przez JST województwa lubuskiego w okresie programowania 2004-2006.

źródło: gorzow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj