Klimat-Energia-Gospodarka Wodna to nowa jednostka, która zajmie się zmianami klimatycznymi oraz gospodarką wodną. O jej powołaniu zdecydowali 17 lipca krakowscy radni miejscy.

Oficjalnie jednostka zacznie działać od 1 stycznia 2020 r. do tego czasu będzie w okresie organizacji. Jej zakres działań będzie dość szeroki.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) będzie odpowiedzialna za wdrożenie m.in. planu adaptacji miasta do zmian klimatycznych, budową i utrzymaniem systemu odwodnienia miasta, ochroną przeciwpowodziową. Będzie też odpowiedzialna za inwestycje w odnawialne źródła energii, tworzenie klastra energii oraz wdrażanie rozwiązań miasta inteligentnego (smart city), w tym rozwoju sieci komórkowej 5G, internetu rzeczy i rozbudowę sieci komórkowej 5G. Władze miasta nie wykluczają, że w ramach działania KEGW powstanie też farma fotowoltaiczna.

Jednocześnie zostanie zlikwidowana Spółka Miejska Infrastruktura (MI), która powstała w 2014 r., a której działalność nie była efektywna. Dyrektorem KEGW, w fazie organizowania się jednostki, ma zostać Jerzy Popiel, obecny wiceprezes spółki Miejska Infrastruktura.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj