– Energetyka jądrowa to szansa na rozwój przemysłu, nauki i regionów, w których będą realizowane związane z nią inwestycje. Wzmocni także dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach, uwzględniając wymogi ochrony środowiska – powiedziała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska podczas konferencji prasowej w MG.

Konferencja odbyła się w związku z powołaniem wiceminister Hanny Trojanowskiej na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej. – Ta nominacja jest wyróżnieniem nie tylko dla mnie, ale też dla wieloletniej pracy specjalistów i fachowców, przekonanych o walorach energetyki jądrowej i konieczności jej wdrożenia w Polsce – zaznaczyła.

Pełnomocnik rządu przypomniała, że jej najważniejszym zadaniem będzie przygotowanie i wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej. – Jego głównym celem będzie określenie pożądanego przez Polskę zakresu rozwoju energetyki jądrowej i jej udziału w bilansie paliwowym – zauważyła.

Zdaniem wiceminister Trojanowskiej, ważnym elementem programu będzie także wyznaczenie roli państwa w rozwoju energetyki jądrowej. – Wśród zadań, które musi rozwiązać rząd, jest opracowanie aktów prawnych oraz działania informacyjne i edukacyjne, a także wyszkolenie zaplecza naukowo-badawczego i profesjonalnego dozoru jądrowego – powiedziała. – Istotne będzie również oszacowanie kosztów rozwoju energetyki jądrowej, w tym budowy infrastruktury – dodała.

Istotną rolą Pełnomocnika będzie również ocena skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. – Chcemy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne programu. Ich wyniki zadecydują o jego ostatecznym kształcie – poinformowała wiceminister Trojanowska.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj