Wiosną tego roku, na terenie gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS, rusza budowa nowej oczyszczalni ścieków. Instalacja oddana będzie do użytku latem 2009 r.

– Konstruktorzy planują zwiększenie wydajności systemu oczyszczania ścieków przemysłowych o 100%. Rozbudowa zaplanowana została w związku z realizowanym Programem 10+ i wzrostem przerobu ropy naftowej o 75% do 2010 r. Nowe urządzenia oczyszczające na etapie oczyszczania biologicznego będą oparte na licencji Biogradex’u – mówi inż. Krzysztof Gniotyński z zespołu ds. rozbudowy rafinerii.

Od 2 lat w rafinerii z powodzeniem działa biologiczna oczyszczalnia ścieków oparta o nowatorską myśl techniczną tej firmy. Technologia sprawdziła się i jest stosowana do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z biologiczną eliminacją azotu i fosforu w oczyszczalniach przepływowych. Dzięki tej instalacji uzyskano dodatkową 40 procentową redukcję azotu, w stosunku do poprzednio funkcjonującego układu.

W latach 70-tych, kiedy wybudowano zakład, trójstopniowa oczyszczalnia należała do najnowocześniejszych obiektów. Także dziś szczyci się stosowaniem zaawansowanych technologii proekologicznych. W gdańskiej rafinerii przerabiano niegdyś rocznie ok. 3 mln ton ropy naftowej, obecnie jest to ok. 6 mln ton, a za kilka lat będzie to 10,5 mln ton.

– Sto procent wzrostu przerobu, nie oznaczał 100% wzrostu produkcji ścieków – zapewnia Mieczysław Broniszewski, szef biura ochrony środowiska Grupy LOTOS. – W swojej działalności staramy się oddawać środowisku wodę maksymalnie czystą, to znaczy nie tylko działamy na tak zwanym „końcu rury”, ale też niwelujemy zanieczyszczenia u źródła, dbając o ich separowanie w instalacjach produkcyjnych.

Około dwie trzecie objętości odprowadzanych wód z terenu zakładu to wody opadowe i drenażowe, a tylko jedną trzecią stanowią ścieki przemysłowe. Część oczyszczonych ścieków jest zawracana na zakład jako woda gospodarcza dzięki czemu ogranicza się zarówno pobór wody jak i ilość odprowadzanych ścieków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj