W Jastrzębiu wybudowano nową oczyszczalnię ścieków, która ma m.in. poprawić czystość wód Warty i Zalewu Porajskiego. Koszt inwestycji to ok. 3,5 mln zł. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją była największym ubiegłorocznym przedsięwzięciem inwestycyjnym w gminie Poraj.

Z nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków będzie mogło korzystać ponad 150 gospodarstw domowych. Nowa oczyszczalnia bytowo-gospodarcza będzie miała przepustowość docelową Q=250m3/d. W ramach inwestycji wykonano jej część technologiczną, przepompownię ścieków o wydajności Q=23,7 m3, dwie pompy o wydajności 6,6 l/s, wysokości podnoszenia 7 m i mocy 13 kW. Wybudowano także budynek technologiczny i wiatę. Zastosowany reaktor biologiczny COMA-TEC 20/250-P jest 3 komorowy o pojemności V1=49m3, V2=311m3 i V3=25 m3. Wykonano również punkt zlewny, przyłącze wodociągowe oraz energetyczne wraz z własnym transformatorem i agregatem prądotwórczym. Do oczyszczalni pozwoli dojechać utwardzona droga.

Całość inwestycji to koszt rzędu ok. 3,5 mln zł. Oczyszczalnia powstawała razem z etapową budową kanalizacji. Większą część środków na jej realizację gmina pozyskuje ze środków zewnętrznych. Na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji Urząd Gminy złożył wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego dofinansowanie ma wynieść ok. 2,6 mln zł. Inwestycja zasilona została również umarzalną w połowie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 4,6 mln zł. Do tego wkład własny gminy wyniósł ok. 1,3 mln zł.

źródło: ugporaj.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj