W gminie Mielno oddano do użytku ostatni odcinek sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wybudowanej dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt kosztował 9,8 mln zł. Unijna dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wyniosła 4,3 mln zł. Resztę pieniędzy wyłożyła spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Unieściu.

Firma przy realizacji inwestycji posiłkowała się pożyczką 1,7 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Szczecinie oraz kredytem bankowym wysokości 1 mln zł.

W ramach prac w miejscowości Gąski powstało 20 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami, 11,5 km sieci wodociągowej oraz 6 przepompowni ścieków. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj