Kosztem ponad czterech milionów euro zakończono trzeci kontrakt budowlany realizowany w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej”.

Inwestycja obejmowała budowę ponad 27 km kanalizacji sanitarnej w Wadowicach, Ponikwi oraz Choczni, gdzie wybudowano także przepompownię ścieków. Ponadto w miejscowościach Ponikiew-Chobot oraz Ponikiew powstało ok. 16 km nowej sieci wodociągowej i cztery stacje hydroforowe.

Prace w ramach kontraktu rozpoczęły się w drugim kwartale 2007 r. i pochłonęły 4 207 545,10 euro. Było to jedno z czterech zadań budowlanych realizowanych w projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej”, największej inwestycji w historii gminy.

– Dzięki inwestycji z podłączenia do sieci wodociągowej będzie mogło skorzystać ponad tysiąc mieszkańców, którzy wcześniej nie mieli takiej możliwości. Ponadto ok. 2,5 tys. wadowiczan przyłączy swoje domy do nowoczesnej i dostosowanej do unijnych standardów kanalizacji – mówi Andrzej Smaga, prezes Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Teresa Szendoł Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „ŚRODOWISKO” (Partner Konsorcjum).

„Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej” to największy realizowany projekt w historii gminy Wadowice Jego wartość to 17,609 mln euro z czego 85% pokrywa UE, w ramach Funduszu Spójności. Beneficjentem środków jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Realizacja projektu odbywa się w ramach czterech niezależnych kontraktów budowlanych. Pierwszy obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wadowicach. W ramach drugiego wybudowana została sieć kanałów sanitarnych o długości ok.26 km w miejscowościach Wadowice – Zaskawie, Jaroszowice oraz Ponikiew-Chobot, a w ramach trzeciego kontraktu powstanie ok. 27 km kanalizacji sanitarnej w Choczni, Ponikwi oraz Wadowicach (między rzeką Choczenką a ulicami Sienkiewicza i Piłsudskiego). Ponadto w miejscowości Ponikiew, Ponikiew-Chobot zostanie wybudowanych ok. 16 km nowej sieci wodociągowej i cztery stacje hydroforowe. Czwarty obejmuje modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2005 roku i potrwa do 2010, przy czym prace budowlane będą wykonywane w latach 2007-2009. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj