W Lubawce (woj. dolnośląskie) otwarto sortownię śmieci, która rocznie jest w stanie przetworzyć ponad 40 tys. odpadów.

Koszt inwestycji to 43 mln zł, z czego ponad 22 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Inwestycję pożyczką wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z usług zakładu skorzysta około 150 tys. mieszkańców z 17 gmin z Sudetów Wschodnich.

W ramach inwestycji powstał zakład sortowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Przebudowano również składowisko śmieci.

W sortowni jest linia zagospodarowania odpadów oparta na innowacyjnej technologii oraz nowoczesna kompostownia. Kupiono również wyposażenia do obsługi zakładu – samochód ciężarowy oraz ładowarki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 30 proc. odpadów będzie można wykorzystać w cementowniach jako paliwo energetyczne, 40 proc. będzie kompostowane, a tylko 10 proc. – składowane.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj