Nawet 110 tys. ton odpadów rocznie pochodzących z gospodarstw domowych Dolnego Śląska przerobi sortownia odpadów komunalnych w Ekologicznym Centrum Utylizacji w miejscowości Rusko koło Strzegomia.

Parametry instalacji odpowiadają wymogom nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Uroczyste otwarcie linii sortowniczej odbyło się 7 marca br. na terenie ECU.

Ekologiczne Centrum Utylizacji, spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy Veolia Usługi dla Środowiska. Nowej instalacji sortowniczej, zbudowana została kosztem 12 mln złotych.

– Jaroszów stanowi dobry przykład instalacji, dzięki której możliwe jest połączenie efektywnej gospodarki odpadami ze skuteczną ochroną środowiska. Nie tylko sortujemy odpady i pozyskujemy surowce oraz zielone paliwo, lecz również rekultywujemy teren zniszczony przez wieloletnie działanie kopalni. Jednocześnie stale monitorujemy wszystkie istotne parametry oddziaływania inwestycji na środowisko – mówi Sebastian Howański, dyrektor Ekologicznego Centrum Utylizacji w Rusku

Nowo wybudowana instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w styczniu tego roku pozytywnie przeszła test wydajności. Linia sortownicza składa się z urządzeń zapewniających efektywny przerób odpadów. Po przejściu przez rozdrabniacz wstępny odpady trafią na sito bębnowe, gdzie zostaną podzielone na frakcje o różnej wielkości. Z tak przygotowanej masy odpadów separatory magnetyczne wyodrębnią cenne metale żelazne, a separator powietrzny lżejszą frakcję, z której powstanie wysokoenergetyczne paliwo RDF wykorzystywane w cementowniach. Resztki mineralne i biologiczne trafią do biostabilizacji na płycie do kompostowania. Ciężka frakcja, głównie gruz, będzie deponowana w kwaterze na składowisku.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj