1 lipca 2011 roku zostanie oficjalnie otwarta nowa sortowania odpadów, którą buduje Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami “MZO” SA na terenie składowiska przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Realizacja  inwestycji rozpoczęła się w 2010 roku na terenie eksploatowanego składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej, w peryferyjnej południowo-zachodniej części miasta.

– W czwartym kwartale ubiegłego roku została wybudowana nowa hala sortowni, na którą będą trafiały odpady z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych prowadzonej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz okolicznych gmin. Budynek o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych wyposażony został w instalację elektryczną, kanalizację deszczową i sieć hydrantową – mówi Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wybudowanie hali sortowni zakończyło pierwszy etap inwestycji. Obok hali zostały zlokalizowane kontenery socjalne oraz wiata magazynowa. Drugim etapem inwestycji, który rozpoczął się wiosną bieżącego roku jest m.in. budowa placów odkładczych i dróg dojazdowych wokół sortowni oraz dostawienie dwóch kontenerów socjalnych.

– 12 maja br. podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż nowej ośmiostanowiskowej linii sortowniczej, przeznaczonej do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiorki odpadów – mówi Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO MZO.

Sama linia sortownicza zostanie zamontowana w hali sortowni w czerwcu. Łączny koszt całej inwestycji to ponad 1,7 miliona złotych netto.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj