Gwarancje kredytów i pożyczki zamiast dotacji – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia sposób promocji energii odnawialnej. Jak informuje „Rzeczpospolita”, nowa strategia Funduszu zacznie obowiązywać od stycznia.

– Zrezygnujemy z przyznawania bezzwrotnych dotacji, zamiast tego planujemy przeznaczać pieniądze na dofinansowanie długoterminowych pożyczek – mówi w „Rz” prezes NFOŚiGW Jan Rączka. W ciągu dwóch lat ma być rozdysponowane w ten sposób 2,5 mld zł.

Fundusz zdecydował się na takie posunięcie, ponieważ już teraz większość projektów w branży energetyki odnawialnej, np. budowa farm wiatrowych, opłaca się nawet bez rządowego wsparcia.

CCJ 300 x 250

NFOŚiGW zamierza udzielać więcej preferencyjnych pożyczek oraz dopłacać do kredytów bankowych.
Fundusz będzie także dopłacał do kredytów zaciągniętych przez firmy na inwestycje w odnawialne źródła energii dotowane z programu „Infrastruktura i środowisko” (działanie 9.4).

źródło: Rzeczpospolita


Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj