Gwarancje kredytów i pożyczki zamiast dotacji – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia sposób promocji energii odnawialnej. Jak informuje „Rzeczpospolita”, nowa strategia Funduszu zacznie obowiązywać od stycznia.

– Zrezygnujemy z przyznawania bezzwrotnych dotacji, zamiast tego planujemy przeznaczać pieniądze na dofinansowanie długoterminowych pożyczek – mówi w „Rz” prezes NFOŚiGW Jan Rączka. W ciągu dwóch lat ma być rozdysponowane w ten sposób 2,5 mld zł.

Fundusz zdecydował się na takie posunięcie, ponieważ już teraz większość projektów w branży energetyki odnawialnej, np. budowa farm wiatrowych, opłaca się nawet bez rządowego wsparcia.

NFOŚiGW zamierza udzielać więcej preferencyjnych pożyczek oraz dopłacać do kredytów bankowych.
Fundusz będzie także dopłacał do kredytów zaciągniętych przez firmy na inwestycje w odnawialne źródła energii dotowane z programu „Infrastruktura i środowisko” (działanie 9.4).

źródło: Rzeczpospolita


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj