Minister środowiska Maciej Grabowski zdecydował o powołaniu Doroty Zawadzkiej-Stępniak na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. przedsięwzięć środowiskowych.

Dorota Zawadzka-Stępniak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w trybie indywidualnego toku w zakresu ochrony powietrza. Była doradcą ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego w zakresie ochrony powietrza oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Brała aktywny udział w przygotowaniach do konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pracowała także jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska oraz jako Radca Ministra w Departamencie Ochrony Powietrza. Prowadziła w imieniu Ministra Środowiska negocjacje międzynarodowe sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto. Od 2013 roku zajmowała się koordynacją działań w zakresie polityki środowiskowej w Fundacji WWF Polska. Zawadzka-Stępniak jest także doktorantką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Zastępca Prezesa Zarządu będzie odpowiedzialna między innymi za nadzór nad planowaniem, monitorowaniem i realizacją przedsięwzięć środowiskowych m.in. w zakresie ochrony powierza i ochrony klimatu.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj