W grudniu Parlament Europejski przyjął nowe przepisy tzw. Euro VI, dotyczące emisji zanieczyszczeń z ciężkich pojazdów samochodowych (pojazdów ciężarowych i autobusów o masie powyżej 2610 kilogramów).

Przepisy od roku 2012 zmniejszają limity emisji tlenków azotu o 80% oraz cząstek stałych o 66% w porównaniu do obecnych norm (Euro V, które obowiązują od października 2008).

Nowe prawo oprócz oddziaływania na poprawę jakości powietrza będzie również wpływało na konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego poprzez wprowadzenie zharmonizowanych testów i wymagań. Jednocześnie obecne prawodawstwo zostanie uproszczone, ponieważ przepisy zawarte w dyrektywach, które do tej pory musiały być transponowane do 27 różnych przepisów krajowych, zostaną zastąpione przez regulację w formie rozporządzenia, która jest stosowana bezpośrednio.

Niniejsze rozporządzenie daje Komisji upoważnienie do uzupełnieniu w razie potrzeby limitów dopuszczalnej wartości dla tlenków azotu ogółem (NOx) o limit dla dwutlenku azotu (NO2). Jeżeli Komisja stwierdzi, że właściwe jest uregulowanie kwestii emisji także innych zanieczyszczeń, to przedstawi wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady.

W praktyce od dnia 31.12.2013 r. od wszystkich nowych pojazdów ciężarowych wymagane będzie spełnienia norm emisji Euro VI, a rejestracja, sprzedaż i rozpoczęcie użytkowania pojazdów nie spełniających tej normy będzie zabronione. Nowe typy pojazdów muszą spełnić wymagania (w ramach homologacji typu) o rok wcześniej. Jednocześnie Komisja do 1 kwietnia 2010 r. przyjmie regulacje techniczne (tzw. implementing measures).

Nowe przepisy zawierają również wymagania odnośnie umożliwienia dostępu do informacji dotyczących układów diagnostyki pokładowej oraz naprawy i obsługi technicznej pojazdów, tak aby zapewnić skuteczną konkurencję na rynku napraw i usług serwisowych pojazdów (podobne środki już wprowadzono rozporządzeniem w sprawie Euro 5 i 6 w odniesieniu do samochodów osobowych).

Ważnym elementem omawianej regulacji jest umożliwienie państwom członkowskim stosowania zachęt finansowych dla przyspieszenia wprowadzanie na rynek pojazdów spełniających nowe wymagania.

Angielską wersję językową przyjętego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z ciężkich pojazdów samochodowych (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów można pobrać tutaj.

źródło: mi.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj