Dziś w życie wchodzi nowelizacja ustawy o odpadach. Wysypiska śmieci, które będą przepełnione lub ich standard obniży się do poziomu zagrażającego środowisku, zostaną zamknięte z urzędu – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

Zgodnie z nowymi przepisami taką decyzję można wydać także w sytuacji, gdy okaże się, że składowisko jest przepełnione lub od roku nie przyjmuje już odpadów. Według nowego prawa decyzja marszałka województwa o zamknięciu składowiska, będzie musiała być poprzedzona ekspertyzą, która określi techniczny sposób zamknięcia składowiska i harmonogram działań związanych z przywracaniem wartości użytkowych danego miejsca. Zarządzający składowiskiem zostanie obciążony kosztami jej wykonania. Nowela wprowadza także surowe kary (20 tys. zł) za przyjmowanie śmieci na zamknięte składowisko.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj