Dziś w Poznaniu rozpoczyna się dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Nowe prawo ochrony środowiska”.

Celem tegorocznej edycji Konferencji jest przedstawienie nowo powstałej ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także zmian w ustawach prawo ochrony środowiska i ochronie przyrody.

Poruszony zostanie również temat finansowania przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Jedne z najważniejszych ustaleń nowo uchwalonej przez sejm ustawy to łatwiejszy dostęp społeczeństwa do informacji o planach ochrony środowiska oraz powołanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Skrócenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to kolejna zmiana w prawie, która ma usprawnić procesy inwestycyjne.

Wykłady poprowadzą uznani specjaliści, którzy uczestniczyli w tworzeniu i opiniowaniu nowego prawa ochrony środowiska oraz praktycy na co dzień zajmujący się wydawaniem i opiniowaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W konferencji udział wezmą pracownikcy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy działów inwestycyjnych – potencjalnych beneficjentów środków wspólnotowych oraz osoby sporządzające raporty oddziaływania na środowisko.

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Portal www.komunalny.pl jest patronem medialnym konferencji.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj