Do konsultacji społecznych i międzyresortowych trafił projekt założeń nowego Prawa wodnego. Jasne uprawnienia właścicielskie, rozdzielenie zarządzania wodami od zarządzania majątkiem i uporządkowanie przepisów wynikających z prawa UE – to najważniejsze powody przygotowania projektu.

"Ustawa Prawo wodne obowiązuje 10 lat, w tym czasie zaszło w regulowanej tymi przepisami dziedzinie wiele zmian. Wynikały one zarówno z konieczności implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej (dwie duże nowelizacje w 2005 i 2011 wprowadzające „Ramową Dyrektywę Wodną” i „Dyrektywę Powodziową”), jak i dostosowania przepisów ustawy do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Wprowadzane w ostatnich latach zmiany ustawy nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, a naruszyły jej spójność i uczyniły ją nieprzejrzystą. Dlatego też, mając na uwadze względy tak merytoryczne (konieczne wprowadzenie nowych regulacji), jak i formalne (wprowadzenie wewnętrznej spójności nowego Prawa wodnego), podjęto decyzję o opracowaniu założeń nowej ustawy Prawo wodne" – czytamy na stronie internetowej resortu środowiska.

Projekt założeń projektu ustawy mozna znaleźć tutaj:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/47153

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj