Trwają ostatnie przygotowania merytoryczne, logistyczne i organizacyjne do objęcia przez Polskę po raz pierwszy przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Polska prezydencja przypada na czas, kiedy z w Europie układane będą nowe ramy dla ochrony środowiska na następne lata.

Do podjęcia są decyzje dotyczące światowej polityki klimatycznej i przyszłości Protokołu z Kioto, strategii ochrony wymierających gatunków i różnorodności biologicznej. Resort środowiska poinformował wczoraj o swoich priorytetach.

Skala działań resortu środowiska będzie obejmowała ponad 40 tematów politycznych, które pojawią się na agendzie prac Unii w drugim półroczu. Ministerstwo Środowiska będzie prowadzić i koordynować przygotowania do ok. 200 różnych spotkań – głównie za granicą, ale również w kraju. Środowisko i ochrona klimatu to jedne z wszystkich najważniejszych tematów polityki Unii Europejskiej. Od lipca do grudnia Polska będzie odpowiedzialna za koordynację prac Rady UE w tym obszarze.

Ministerstwo Środowiska zapowiada, że polska prezydencja w obszarze środowiska szczególną uwagę skupi na ochronie klimatu i adaptacji Europy do zmian klimatu oraz powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej. "Oprócz działań na rzecz środowiska wewnątrz Unii Europejskiej, będziemy podejmować kwestie globalne – w tym dążyć do osiągnięcia porozumienia klimatycznego na konferencji w Durbanie oraz przygotować się do najważniejszego procesu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, czyli Konferencji Rio+20" – czytamy w komunikacie resortu.

Andrzej Kraszewski, minister środowiska, który m.in. będzie przewodniczył pracom Rady UE ds. Środowiska zaznacza: – Jednym z najważniejszych elementów skutecznej ochrony środowiska jest solidarność działań podejmowanych ponad granicami krajów i we współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami. Polska Prezydencja odbywa się w szczególnym momencie – w czasie dyskusji nad kształtem nowych polityk Unii Europejskiej oraz wdrażania Strategii Europa 2020, która wyznacza główne kierunki rozwoju Wspólnoty.

Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za prezydencję: – Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej jest dla Ministerstwa Środowiska priorytetem. To okazja, żeby pokazać, że Polska myśli odpowiedzialnie o wspólnej Europie, potrafi koordynować prace krajów członkowskich i szukać kompromisu w kluczowych kwestiach. Możemy pokazać nasze duże osiągnięcia w ochronie środowiska i ogromny wysiłek ostatnich lat. Z tym doświadczeniem jesteśmy gotowi koordynować prace Unii w procesie kształtowania nowych ram jej działania dla środowiska i klimatu.

Wśród najważniejszych wydarzeń w czasie polskiej prezydencji w obszarze środowiska znajdzie się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska, które odbędzie się już na początku polskiej Prezydencji, 11-12 lipca br. w Sopocie. Ministerstwo Środowiska wyszło z inicjatywą organizacji dwóch konferencji wysokiego szczebla poświęconych bioróżnorodności, klimatowi, lasom i planowaniu przestrzennemu. Oprócz tego resort środowiska będzie koordynować przygotowanie stanowisk politycznych i udział w posiedzeniach międzynarodowych globalnych konwencji związanych ze środowiskiem, tj. m.in. Konwencji Klimatycznej, Bazylejskiej, Genewskiej. Najważniejszym globalnym wydarzeniem będzie dla polskiej prezydencji w obszarze środowiska kolejna światowa Konferencja Klimatyczna ONZ, która w tym roku odbędzie się w Durbanie, w RPA – Polska jako Prezydencja będzie prowadzić negocjacje reprezentując całą Unię Europejską.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj