Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jakie zmiany wprowadza zaktualizowany dokument?

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO) datowany na 13 lipca bazuje na projekcie z dnia 8 kwietnia 2015 r. Projekt ma na celu sprecyzowanie wymagań dotyczących utworzenia internetowej witryny www.bdo.mos.gov.pl, która docelowo ma stać się źródłem informacji niezbędnych do planowania gospodarki odpadami zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i całego kraju.

Stworzenie BDO reguluje ustawa o odpadach z grudnia 2012 r. System zastąpi obecne liczne rejestry i bazy prowadzone na podstawie kilku różnych ustaw z zakresu gospodarowania odpadami, a wprowadzane dane zastąpią część sprawozdań, do składania których zobowiązane są m.in. jednostki rządowe.

Wersja projektu z dn. 13 lipca to efekt wpłynięcia uwag międzyresortowych, jakie inne ministerstwa zgłosiły resortowi środowiska po publikacji ostatniego kształtu dokumentu. Po sugestiach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia i Rządowego Centrum Legislacji rozszerzony został przede wszystkim zapis o administratorze bazy (czyli Ministrze Środowiska lub wyznaczonej przez niego na to stanowisko osobie) i obowiązkach podmiotów wprowadzających dane.

Projekt zawiera również szczegółowe informacje i dane techniczne odnośnie sposobu, w jakim upoważnione jednostki będą zobowiązane wprowadzać aktualizacje.

Z pełną treścią projektu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami można zapoznać się w tym miejscu. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Pliki do pobrania

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj