W listopadzie przyszłego roku zostanie uruchomiony Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Burmistrz Zambrowa podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą, firmą FOLEKO ze Świdnicy.

Kontrakt zawarty z FOLEKO Sp. z o.o. opiewa na ponad 21 mln zł. Miasto Zambrów i gminy uczestniczące w przedsięwzięciu pokryją tylko część kosztów. Reszta – ok. 70 proc. w stosunku do całości projektu – pochodzić będzie z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Istniejąca do tej pory niecka na odpady, zbudowana w 1996 r., już się zapełnia. Niektóre okoliczne gminy nie mają gdzie składować odpadów. Z Zakładu korzystać będzie w sumie 26 gmin z województw podlaskiego i mazowieckiego.

Harmonogram prac jest napięty. Do końca października 2011 r. ma powstać nowa niecka na odpady, kompostownia odpadów organicznych, składowisko materiałów zawierających azbest, sortownia oraz większość zakładowej infrastruktury. Ostatni etap projektu stanowić będzie rekultywacja istniejącego składowiska odpadów, która zakończy się w połowie 2012 r. Po modernizacji na terenie zakładu składowanych będzie jedynie 25 proc. wszystkich odpadów, reszta będzie segregowana i przetwarzana.

źródło: UM w Zambrowie

Czytaj więcej

Skomentuj