W Gdyni wprowadzono standardy techniczne dla miejskiej infrastruktury rowerowej. Są to szczegółowe wytyczne dla projektowania i wykonywania elementów infrastruktury rowerowej. Obowiązują one zarówno projektantów, jak i uzgadniających projekty.

Dokument "Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" powstał na mocy porozumienia pomiędzy przedstawicielami  miast z 2006 r. Jego głównym celem było stworzenie spójnych na terenie całego Trójmiasta wytycznych, umożliwiających tworzenie wysokiej jakości, jednolitego systemu komunikacji rowerowej na wszystkich etapach jego powstawania, począwszy od planowania, poprzez projektowanie i budowę oraz utrzymanie. Analogiczny dokument został wprowadzony 2 maja 2012 r.  w Gdańsku.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj