Ścieżki rowerowe, ławki, karmniki i budki lęgowe dla ptaków oraz mnóstwo nowej zieleni – tak w przyszłym roku wyglądać ma siedem nowych miejsc na terenie Połańca (Świętokrzyskie).  Ponad 3 ha zróżnicowanej zieleni będzie możliwe do uzyskania dzięki projektowi „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec”.

Połaniecki samorząd wniosek o dofinansowanie na realizację nowych terenów zieleni złożył pod koniec 2016 r. Gmina pozyskała dotację w wysokości 2,5 mln zł, a łączny koszt inwestycji szacowany jest na 2,9 mln zł.

Prace planowane są na lata 2018–19. W ich rezultacie na terenie miasta powstanie siedem nowych „zielonych miejsc”. Przy ul. Jana Pawła II budowana będzie ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i obiektami małej architektury. W okolicy pojawią się ławki, kosze na śmieci, karmniki i budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów. Planowane jest nasadzenie kwiatów, trawników, drzew i krzewów. Przy ul. Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich zaplanowano zabiegi pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów oraz nasadzenie roślin. Przy ul 11 Listopada i Widokowej  wybudowane zostaną obiekty małej architektury oraz zagospodarowana będzie zieleń. Powstanie również ścieżka na Kopiec Kościuszki. Tu pojawią się także łąki kwietne.

– Realizacja projektu podzielona została na 10 etapów. Czeka nas m.in. opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności, prace budowlane oraz promocja projektu – powiedział burmistrz Połańca Jacek Tarnowski. – Głównym naszym celem jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni. Stworzenie miejsc bogatych w różnorodną roślinność wpłynie nie tylko na atrakcyjność gminy, ale przede wszystkim na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

W ramach prac kreowane będą wielopiętrowe i różnogatunkowe kompozycje zieleni z wykorzystaniem traw, bylin, krzewów oraz drzew. Stworzy to odpowiednie warunki dla ptaków, owadów i mniejszych zwierząt, co w istotny sposób zwiększy różnorodność biologiczną. Dzięki odpowiedniemu układowi i doborze roślinności powstanie także idealna zapora przed hałasem spowodowanym ruchem ulicznym oraz pracą pobliskiej elektrowni.

Dobierając szatę roślinną włodarze Połańca starali się, by były to rośliny o małych wymaganiach, odporne na zanieczyszczenia powietrza oraz dobrze znoszące zasolenia i niskie temperatury oraz suszę. Łączna powierzchnia miejskich terenów zieleni objętych projektem to 3,2 ha. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu będzie obejmowała obszar o powierzchni 1,4 ha.

Czytaj więcej

Skomentuj