Zieloni 2004 wybrali nowe władze swojej partii podczas dwudniowego kongresu sprawozdawczo-wyborczego w Warszawie (1-2 marca 2008), który zgromadził 60 delegatów i delegatek z całego kraju.

Nowymi przewodniczącymi partii została Agnieszka Grzybek, dotychczasowa sekretarz generalna Zielonych i Dariusz Szwed, który przewodniczącym partii został wybrany na trzecią kadencję.

– Najbliższe lata to okres realizacji wielu inwestycji w Polsce. Zieloni będą prowadzić działania mające na celu maksymalne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze środków krajowych na zieloną modernizację kraju, której efektem będzie poprawa jakości życia Polek i Polaków, ochrona zasobów przyrody oraz trwały rozwój gospodarczy i zielone miejsca pracy. Efektywna ochrona przyrody m.in. w ramach sieci Natura 2000, ochrona klimatu, wzmocnienie roli kolei i komunikacji zbiorowej w polityce transportowej, podniesienie efektywności energetycznej gospodarki i promocja odnawialnych źródeł energii, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi oraz ograniczanie ilości odpadów i podniesienie poziomu odzysku surowców wtórnych, to absolutne priorytety polityczne Zielonych – powiedział Dariusz Szwed.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj