Wczoraj w sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt został skierowany ponownie do komisji ochrony środowiska i samorządu terytorialnego.

Poprawki do nowelizacji zgłosił klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i od ich przyjęcia uzależnił swoje ostateczne stanowisko. Zdaniem Mirosławy Masłowskiej (PiS), rząd chce przerzucić odpowiedzialność za spełnienie unijnych zobowiązań w zakresie redukcji bioodpadów na gminy. Podkreśliła, że gminy, które nie mają potrzebnej do spełnienia wymogów infrastruktury: spalarni, kompostowni, sortowni, nie poradzą sobie z tym problemem. PiS zaproponował m.in., by wydłużyć zapisany w ustawie okres przejściowy – o czas na wybudowanie takich instalacji.

Zgodnie z dotychczasową wersją projektu reforma gospodarki odpadami ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r. Na dostosowanie się do nowego systemu gminy mają mieć jednak 18 miesięcy.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj