Senat przyjął przyjętą przez Sejm 12 grudnia nowelizację ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy prawo ochrony środowiska.

Zmiany w ustawach przyjęte przez Sejm mają na celu uelastycznienie Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), przez:
 – wprowadzenie mechanizmu refinansowania kosztów projektów zrealizowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) środkami z rachunku klimatycznego – a zatem z przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU);
– uelastycznienie procesu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec beneficjentów;
– uproszczenie zasad monitorowania projektów oraz raportowania informacji dotyczących wydatkowanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych, co ma przyczynić się do przyspieszenia wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym.
 
Jednocześnie zmiany te zapewniają większą atrakcyjność systemu dla potencjalnych nabywców AAU, co umożliwi potencjalne zwiększenie puli środków, które mogą zostać pozyskane ze sprzedaży tych jednostek i zaangażowane we wspieranie przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj