Już od 1 stycznia br. obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt. Jedno z zadań samorządowych – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – od tego roku jest obowiązkiem wszystkich gmin. Na przygotowanie projektu uchwały, jego zaopiniowanie i uchwalenie gminy mają bardzo mało czasu, bo termin realizacji mija 31 marca.

Dziś w Poznaniu odbywa się zorganizowane przez ABRYS szkolenie, odpowiadającego zindywidualizowanym potrzebom gmin i uwzględniającego lokalne uwarunkowania (skalę problemu bezdomności i dotychczasowe sposoby jego rozwiązywania).

Każdy z uczestników szkolenia zdobędzie szczegółowe informacje na temat wprowadzonych w ustawie zmian i będzie miał możliwość skonsultowania wątpliwości i szczególnych problemów gminy w kontekście omawianego zadania. W trakcie szkolenia uczestnicy podejmą próbę przygotowania projektu programu dla gminy.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Poruszone zostaną również kwestie związane z wydawaniem decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia, nad którym właściciel znęca się, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia br. Jednym z tematów spotkania będą też zmiany dotyczące handlu zwierzętami domowymi, który ma bezpośredni wpływ na skalę bezdomności, a tym samym samorządowe koszty walki z tym zjawiskiem.

Szkolenie prowadzi dr inż. Anna Kiepas-Kokot z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj