Jutro odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Środowiska. Senatorowie będą rozpatrywać m.in. nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sejm przyjął nowelizację 13 maja. Zmiana prawa przygotowana przez Ministerstwo Środowiska zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania omów na odbiór śmieci. Nowy system zakłada, że to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług. Ustawa ma ułatwić osiąganie unijnych norm.

Ustawa musi zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP. Przewidywane ogłoszenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to połowa 2011 r., wejście w życie – styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.

Tekst nowelizacji można znaleźć tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj