Publikujemy tekst nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach, która po uchwaleniu przez Sejm trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat.

Tekst nowelizacji (w formacie .pdf, 182 KB)

Izba wyższa parlamentu zajmie się najprawdopodobniej ustawą o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw na posiedzeniu 10 czerwca.

Eko lokator Gdansk 300 x 250

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj