Minister środowiska Maciej Nowicki zapewnia, że nie zabiegał o to, by EkoFundusz był administratorem systemu handlu emisjami CO2 w ramach protokołu z Kioto.

Tygodnik "Newsweek" napisał, że resort środowiska przygotowywał projekt ustawy umożliwiającej sprzedawanie na międzynarodowym rynku praw do emisji gazów cieplarnianych tak, "by operatorem mogła zostać stworzona przez Nowickiego fundacja EkoFundusz".

"Nie forsowałem EkoFunduszu jako operatora" – podkreślił Nowicki na konferencji prasowej. Wyjaśnił, że zależało mu, jako ministrowi środowiska, aby nadzorowany przez ministra skarbu EkoFundusz, "który ma światową renomę i wielkie doświadczenie, nie zniknął po wypełnieniu misji ekokonwersji długu"

Fundacja EkoFundusz powstała w 1992 roku. Jej zadaniem jest rozdysponowanie części polskiego długu wobec zagranicznych wierzycieli na inwestycje proekologiczne. Udziałowcami są kraje – wierzyciele oraz Skarb Państwa. Polska otrzymała na przedsięwzięcia ekologiczne 571 mln dolarów. Fundacja powinna zakończyć działalność do 2010 roku.

źródło: onet.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj