700 tys. zł kosztował nowoczesny komposter zamontowany niedawno na terenie tarnowskiego składowiska odpadów. Pieniądze pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowie. W zakupie partycypowały również gminy korzystające ze składowiska. Obecnie wszystkie odpady organiczne trafiające na obiekt będą utylizowane zdecydowanie szybciej niż dotychczas. Do tej pory kompost wytwarzany tradycyjną metodą powstawał pół roku, natomiast wykorzystując nowe urządzenie – trzy dni. Cały proces produkcji przebiega automatycznie. Urządzenie pozwoli wyprodukować 4 tys. ton kompostu rocznie. Finalny produkt posłuży do użyźniania terenów zieleni w mieście. Komposter jest urządzeniem mobilnym – nie wymaga fundamentów i może być ustawiony na utwardzonym placu. Maszynę wykonała firma „Ekobud” z Włocławka.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj