Jutro oddana zostanie oficjalne do użytku zmodernizowana części miejskiej ciepłowni węglowej w Płońsku. Zbudowano tu blok kogeneracyjny z kotłem parowym opalanym biomasą.

Dotacja EkoFunduszu w wysokości 11,3 mln zł stanowiła 50% kosztów projektu. Środki te zostały przeznaczone na zakup i montaż kotła parowego na biomasę o mocy 10,5 MW oraz turbiny parowej o mocy 2,1 MW, a także budowę układu przygotowania ciepłej wody, instalacji odpylających, wyciągu spalin, systemów odpopielania dla kotła opalanego biomasą i infrastruktury składowania i podawania paliwa.

Dotychczas eksploatowana przez PEC Płońsk kotłownia o mocy ponad 50 MW wyposażona była w dużej mierze w przestarzałe kotły opalane miałem węglowym. W wyniku modernizacji moc została zredukowana do 37,1 MW. Modernizacja umożliwiła bardziej efektywną i ekologiczną produkcję energii cieplnej i dodatkowo produkcję energii elektrycznej w oparciu o blok kogeneracyjny, w skład którego weszły: kocioł parowy opalany biomasą o mocy 10,5 MWt oraz turbina parowa o mocy 2,1 MWe. Paliwo w postaci zrębek drzewnych na użytek bloku kogeneracyjnego pozyskiwane jest z pobliskich nadleśnictw oraz przedsiębiorstw specjalizujących się w dostawach biomasy.

Przedsięwzięcie spowodowało zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 33 tys. ton/rok oraz pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez  zamianę rodzaju spalanego paliwa z miału węglowego  na zrębki drzewne. Podniesiona została sprawność wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń w kotłowni, jednocześnie poprawiono efektywność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu.

źródło: EkoFundusz

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj