Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu pozyskało unijną dotację na budowę źródła gazowego produkującego energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Wartość inwestycji to blisko 27 mln zł, a jej zakończenie przewidziano w drugim kwartale 2023 r.

Budowę układu wysokosprawnej kogeneracji wesprze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa w tej sprawie została podpisana przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezesa MPEC w Nowym Sączu Pawła Kupczaka. Wysokość dotacji to ponad 9,4 mln zł.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kotła gazowego do produkcji energii cieplnej wraz z trzema silnikami do wytwarzania energii elektrycznej (po 2 MWe każdy). Wielkość instalacji kogeneracyjnej została dobrana tak, aby zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepło w Nowym Sączu.Nowoczesny układ wysokosprawnej kogeneracji, zasilany gazem ziemnym, pozwoli wyprodukować 5,85 MW energii cieplnej i 6 MW energii elektrycznej rocznie. Całkowita sprawność układu to ok. 82 proc., przy współczynniku skojarzenia 41,55 proc.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 31 496 ton CO2/rok oraz zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 171 375 GJ/rok. Ograniczenie wykorzystania węgla kamiennego – jako paliwa do produkcji energii – będzie sprzyjać redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

MPEC w Nowym Sączu jest operatorem systemu sieciowego, w którego skład wchodzą źródła energii oraz sieć cieplna licząca ok. 50 km długości. Produkowane przez zakład ciepło przekazywane jest zarówno do użytkowników indywidualnych – mieszkańców miasta, jak i instytucji publicznych oraz firm.

Czytaj więcej

Skomentuj