W Ministerstwie Gospodarki powstał Departament Energii Odnawialnej. Kieruje nim Janusz Pilitowski.

Nowy departament ma odpowiadać za realizację zadań związanych z opracowaniem propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych, zmierzających  do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu.

Jego zadaniem ma też być inicjacja, koordynacja i monitorowanie działania organów administracji rządowej w zakresie odnawialnych źródeł energii, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł oraz opracowanie propozycji zmian instytucjonalnych i prawnych, a także opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii.

Departament będzie też podejmował współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz jakości paliw ciekłych.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj