Od 1 września dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest Wojciech Świątkowski. Nowy dyrektor pracuje w ŚPN od roku 1997, funkcje dyrektora będzie pełnił przez najbliższe 5 lat.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego odbyły sie 29 sierpnia. Do II etapu konkursu  zakwalifikowało się 4 kandydatów. Polegał on na prezentacji wizji zarządzania parkiem narodowym, sprawdzana była też znajomość prawa ochrony przyrody.

Konieczność przeprowadzania konkursów zakłada art. 101 Ustawy o ochronie przyrody. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa rozporządzenie ministra środowiska z 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzą Komisje konkursowe powołane przez ministra środowiska. W ich skład wchodzą – zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody – przedstawiciele resortu, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę dyrekcji parku narodowego. Po zakończeniu konkursu komisje przekazują ministrowi środowiska dokumentację z jego przebiegu. 

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj