Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska otrzymał nominację na stanowisko Głównego Konserwatora Przyrody.

Janusz Zaleski jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW i SGPiS. Ukończył także Studium Podyplomowe Hodowli Lasu.

Od 1977 r. do 1980 r. pracował w Instytucie Ekonomiki Leśnej SGGW. W latach 1980-1990 był adiunktem, nadleśniczym terenowym i zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Dwukoły. Od 1990 r. do 2001 r. pełnił funkcje nadleśniczego Nadleśnictwa Orneta, a w latach 2001 r. – 2006 r. zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W okresie 2006-2007 był dyrektorem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj