Rusza budowa ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej w Manowie (woj. zachodniopomorskie). Całość inwestycji wartej około 3 mln zł finansują NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Inicjatorem powstania obiektu jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie. Budynek powstaje na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Manowie, niedaleko Koszalina. W ośrodku będzie prowadzona działalność edukacyjna dla dzieci i młodzieży oraz myśliwych, ma to być również baza do badań naukowych.

Jak podkreślił minister Stanisław Gawłowski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Manowie będzie jedną z największych placówek tego typu w Polsce. Dodał, że będzie ona pełnić dużą rolę w promocji regionu ze względu na otaczające ją walory przyrodnicze.

Dofinansowanie budowy ośrodka to jeden z kilku przykładów dobrze układającej się współpracy Funduszu z koszalińskim okręgiem Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie ochrony środowiska leśnego. Fundusz dofinansowuje także zagrodę dziczą w Manowie, a niedawno 15 kół łowieckich złożyło wniosek na reintrodukcję 1500 sztuk zajęcy. Ośrodek Edukacji Ekologicznej ma więc szansę stać się obiektem wielofunkcyjnym: będzie spełniał rolę bazy do edukacji przyrodniczo-leśnej, badań naukowych, a także centrum reintrodukcji zwierząt. Oddanie ośrodka do użytku planowane jest na lipiec br.

źródło: wfos.szczecin.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj