ZielonaLekcja.pl – to nowy portal zajmujący się tematyką edukacji ekologicznej. Znaleźć tu można informacje o konkursach, warsztatach, ośrodkach edukacyjnych.

  
         www.zielonalekcja.pl

Baza ścieżek edukacyjnych, praktyczne informacje dotyczące działań związanych z edukacją ekologiczną,  aktualne wydarzenia, interaktywne formy przekazu informacji itp., to tylko niektóre narzędzia służące interaktywnej edukacji ekologicznej.  Ideą powstania portalu jest przekazanie jak najwięcej informacji o możliwościach edukacji w wymiarze ekologicznym. Łącząc najnowsze osiągnięcia techniki z gruntowną wiedzą i obowiązującą w placówkach oświatowych podstawą programową stworzono portal, którego zadaniem jest pomoc zarówno nauczycielom, jak i rodzicom w prowadzeniu edukacji ekologicznej.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

„Edukacja i inspiracja” to główne hasła serwisu internetowego zielonalekcja.pl. Priorytetowym celem portalu jest podnoszenie świadomości ekologicznej nt. zagrożeń środowiska, zachęcanie do aktywnej ochrony przyrody oraz ułatwianie nauczycielom prowadzenia edukacji przyrodniczej. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj