Robert Sikora został nowym prezesem zarządu Veolia Usługi dla Środowiska S.A., jednego z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce.

Zmiana na stanowisku prezesa została zatwierdzona 15 kwietnia. Robert Sikora zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego prezesa Matthiasa Vogla, który objął teraz funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Zarząd będzie funkcjonował w dwuosobowym składzie – obok Roberta Sikory na stanowisku członka zarządu spółki Veolia Usługi dla Środowiska S.A. pozostał Wojciech Smołka, odpowiedzialny za rozwój projektów w zakresie odzysku surowców i unieszkodliwiania odpadów.

Jak informuje spółka w swoim komunikacie, zmiany w zarządzie są konsekwencją realizacji długofalowej strategii.

Robert Sikora jest związany z Veolią Usługi dla Środowiska od 2010 roku. Dotychczas pełnił w spółce obowiązki członka zarządu oraz dyrektora generalnego. Wcześniej przez 12 lat pracował w polskim oddziale PwC (dawne PricewaterhouseCoopers), gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Działu Doradztwa Finansowego i specjalizował się w doradztwie w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć. Świadczył usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego, w tym m.in. dla Ministra Infrastruktury oraz Ministra Skarbu. Zarządzał także spółkami Bury Technologies oraz US Pharmacia. Włada czterema językami: polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Jest członkiem  brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów ACCA (Association of Charted Certified Accountants).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj