118 tys. osób skorzysta na nowym systemie zagospodarowani wód opadowych. Wody opadowe wykorzystywanie będą teraz, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, co oznacza oszczędność wody i pieniędzy.

Nowy system ma umożliwić minimalizację podtopień budynków i zalewania ulic – to cel uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach. Projekt otrzyma ponad 32 mln zł dofinansowania, a jego koszt całkowity wyniesie blisko 64 mln zł.

Całość inwestycji będzie sfinansowana w ramach II konkursu z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi).

Projekt przewiduje przebudowę ok. 7 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 11 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi. Będą to m.in. zbiorniki retencyjne i instalacje do nawadniania terenów zielonych. W efekcie miasto będzie miało możliwość retencjonowania wody na ok. 6,5 tys. m³. Całość inwestycji ma być zrealizowana do końca 2023 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj