Henryk Jacek Jezierski został mianowany na stanowisko Głównego Geologa Kraju – podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Jezierski jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980r. do 1991r. zatrudniony był w Państwowym Instytucie Geologicznym – Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Stopień naukowy doktora   w dziedzinie geologii  uzyskał w 1990 r w PIG  po przedstawieniu rozprawy: „Teoretyczne podstawy regionalnej oceny efektywności zagospodarowania wód podziemnych”. Od 1992 r. do 2006 r. dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. W roku 2006 również zastępujący dyrektora generalnego Ministerstwa. W 2007 r. ekspert krótkoterminowy Banku Światowego z zakresu ochrony środowiska, doradca Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz  konsultant i zastępca dyrektora Biura w  Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA.

Od 1993r. do 2007r. był członkiem rad nadzorczych firm wydobywczych, eksportujących usługi geologiczne i surowce: Węglokoks SA, Kompania Węglowa SA, Gliwicka Spółka Węglowa, Petrobaltic PP, Geopol.

Ukończył w latach 1994-2007 liczne  kursy i szkolenia dotyczące zarządzania, między innymi organizowane przez:  Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Rozwiązań Menadżerskich, Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, Civil Service College. Odbył w 1992r. staż we Wspólnocie Europejskiej (Paryż-Bruksela) organizowany przez Instytut Administracji Publicznej w Paryżu dla wysokich funkcjonariuszy rządu.

Członek :

  • International Association of Hydrogeologists
  • Polskiego Towarzystwa Geologicznego
  • Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych  
  • Komisji Hydrogeologii Komitetu Geologii PAN
  • Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego, od 1992r. do 2006r. 
  • Rady naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN kadencja 2003-06
  • Przewodniczący  Głównej Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia geologiczne, od 1994r do 2006r. 
  • Rady Geologicznej  organu doradczego Ministra Środowiska od 1993r. do 2006r.
  • przedstawiciel Polski w Radzie organizacji INTEROCEANMETAL w latach 2002- 2003

Jest  autorem 34  publikacji oraz  25 opracowań archiwalnych z dziedziny geologii, górnictwa, ochrony środowiska,  prawa i organizacji. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj